Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Spam

Spamdan qorunmaq

Spamdan qorunmaq

Spamdan qorunmağın ən etibarlı yolu təhlükəsizlik kodudur (Captcha-Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)

Təhlükəsizlik kodu nədir?

Təhlükəsizlik kodu bir əməliyyatın həyata keçirilməsi üçün sistemin istifadəçiyə verdiyi gizli kodu qutuya yazdıraraq keçid aldığı bir sistemdir

Təhlükəsizlik kodunu şəkilsiz yığmaq heç bir fayda verməz çünki səhifənin qrabını yığıb yalnız həmin kodu saxlayıb spama qoşa bilərlər 

Bu cür bir kod Təhlükəsizlik baxımından yanlışdır !

Bəs necə edək sistem təhlükəsiz olsun?

Bunun üçün kodu şəkil üzərinə vurmalıylq bu zaman Html kodlar həmin kodu oxuya bilməz

İlk öncə serverimizdə bir shekil.php yaradaq və Aşağıdakı kodları yazaq 

 
<?php
session_start(); //kodu digər səhifəyə ötürmək üçün

header("Content-Type: image/png"); //şəkil səhifəsi üçün
$im = @imagecreate(170, 20)
  or die("Səkil Yaranmadı"); // şəklin ölçüləri

$addim="Ilkaddimlar.Com"; // yazi
$background_color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91); // rəng
imagestring($im, 10, 20,5, $addim, $text_color); //şəklə yazmaq
imagepng($im); // png şəkil
imagedestroy($im); // rəsmin sonlanması
?>
 


Nümunə : 

Şəklin üzərinə İlkaddimlar.Com yazildi indi isə sistemimizi quraq 
 

str_shuffle istifadə edərək kodlar yazaq

$addim=str_shuffle("abcdefghjkmnopqrstuvwxyz0123456789");

$addim= substr($addim,0,5); //5 hərfli kod üçün 
 

<?php

session_start(); //kodu digər səhifəyə ötürmək üçün

header("Content-Type: image/png"); //şəkil səhifəsi üçün
$im = @imagecreate(170, 20)
  or die("Sekil Yaranmadi"); // şəklin ölçüləri
$addim=str_shuffle("abcdefghjkmnopqrstuvwxyz0123456789");
 
 $addim= substr($addim,0,5); //5 hərfli kod üçün 
$background_color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91); // rəng
imagestring($im, 10, 20,5, $addim, $text_color); //şəklə yazmaq
imagepng($im); // png şəkil
imagedestroy($im); // rəsmin sonlanması
?>
 

 
Hər yeniləmədə kod dəyişir İndi digər səhifəyə qoşaq kodumuzu ancaq ilk öncə bu səhifədən kodu digər səhifəyə göndərmək kodunu yazaq 

<php
session_start(); //kodu digər səhifəyə ötürmək üçün

header("Content-Type: image/png"); //şəkil səhifəsi üçün
$im = @imagecreate(170, 20)
  or die("Sekil Yaranmadi"); // şəklin ölçüləri
$addim=str_shuffle("abcdefghjkmnopqrstuvwxyz0123456789");
 
 $addim= substr($addim,0,5); //5 herfli kod üçün 
 
 $_SESSION['deyer']=$addim;
 
$background_color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91); // rəng
imagestring($im, 10, 20,5, $addim, $text_color); //şəklə yazmaq
imagepng($im); // png şəkil
imagedestroy($im); // rəsmin sonlanması
?>
 


sekil.phpnin kodlari bu qədərdir

 

Digər səhifənizə isə kodlara baxaraq qura bilərsiniz 

<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
session_start();
 if(@$_POST){

if(empty(@$_POST['kod'])){

echo"Kodu Boş buraxmaq olmaz !";
}else{

$kod=@$_POST['kod'];

$gkod=@$_SESSION['deyer'];

if($kod!=$gkod){

echo"Təhlükəsizlik kodu Yanlışdır !";

}


}
} ?>

<form action="" method="POST">
Adınız:

<input name="ad">

Şərhiniz:

<input name="sherh">

Təhlükəsizlik kodu : <img src="sayt.php">

Kodu Daxil edin ! <input name="kod">
<input type="submit" value="Gonder">
</body>
</html>
 Gördüyümüz kimi Sistem işləyir


Bizi dəstəkləyənlər