Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SQL Server

DƏRS HAQQINDA

Microsoft SQL Server 2000 serverinə XML dili və HTTP protokolu daxildir. Microsoft SQL Server 2000 Windows 2000 əməliyyat sisteminin bütün imkanlarından isitifadə edir. Verilənlərin idarə edilməsi və analizi baxımından «xam» verilənlərin aktiv tətbiq olunan informasiyaya çevrilməsi və İnternetin imkanlarından tam istifadə edilməsi vacibdir. Microsoft SQL Server 2000 korporativ verilənlər bazası yaradılmasında istifadə olunan əlverişli vasitələrdən sayılır.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Yükləmə

VB-nin yaradılması və pozulması

Cədvəllərin yaradılması və pozulması

Məlumatların cədvəldən alınması

SELECT - daha sonra və daha dərin

SELECT - müqayisə, məntiqi və xüsusi operatorlar

Aqreqat funksiyaların köməkliyi ilə verilənlərin ümumiləşdirilməsi

Bir neçə cədvəldən verilənlərin seçilməsi

Bir sualın digər sual daxilində yerləşdirilməsi

Bağlanmış altsuallar

EXISTS operatorunun istifadə olunması

ANY, ALL operatorlarının istifadə olunması

UNION əmrinin istifadə olunması

Sətirlərin daxil olunması, pozulması və dəyişdirilməsi


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

Rəşad Əliyev
RƏŞAD ƏLİYEV
İlk addimlarRƏYLƏR

5 Reytinq 100%
4 Reytinq
3 Reytinq
2 Reytinq
1 Reytinq
5 Ortalama reytinq

RƏY VER

Bizi dəstəkləyənlər