Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SQL Server

ANY, ALL operatorlarının istifadə olunması

ANY, ALL operatorlarının istifadə olunması

Şəhərlərində yerləşmiş sifarişçiləri ilə olan agentlərin tapılmasının yeni üsuluna baxaq:

	SELECT *
	FROM Salespeople
	WHERE city = ANY (
	  SELECT city
	  FROM Customers
	)

Nəticə:

	SNUM SNAME  CITY    COMM 
	----- ------- ---------- ----- 
	1001 Иванов Москва   12
	1003 Егоров Караганда 10

ANY operatoru alt sorğuda yazılmış bütün sorğunu götürür və əgər onlardan xarici sorğunun ixtiyari biri cari sətirdəki şəhərə bərabərdirsə onda onu doğru kimi qiymətləndirir. Bu o deməkdir ki alt sorğu, əsas şərtdəki qiymətə uyğun olan sorğunu seçməlidir.

Yuxarıda qeyd olunmuş sorğuda IN operatorundan da istifadə etmək olar. Amma ANY operatorunu yalnız bərabərlik operatoru ilə istifadə etmək olzaz. Məs, sifarişçiləri alfavit sırasında olan bütün agentləri tapmaq olar:

	SELECT * 
	FROM Salespeople 
	WHERE sname < ANY (
		SELECT cname 
		FROM Customers 
	)

Nəticə:

	SNUM SNAME  CITY    COMM
	----- -------- ---------- -----
	1001 Иванов  Москва   12
	1002 Петров  Хабаровск 13
	1003 Егоров  Караганда 10
	1004 Сидоров Сочи    11

ALL operatoru, əgər alt sorğu ilə seçilmiş xarici sorğunun hər biri şərti ödəyirsə onda o şərt doğru hesab edir. Reytinqi Moskvadakı sifarişçilərdən yüksək olan sifarişçiləri seçək:

	SELECT *
	FROM Customers
	WHERE rating > ALL(
	  SELECT rating
	  FROM Customers
	  WHERE city = 'Москва'
	)

Nəticə:

CNUM CNAME               CITY    RATING SNUM
----- --------------------------------- ---------- ------- -----
2002 AО Бендер и К           Одесса   200   1003
2003 Фирма ХХХ             Рязань   200   1002
2004 Концерн "Дети лейтенанта Шмидта" Бобруйск  300   1002
2008 ОАО "Валют-транзит"        Караганда 300   1007

SQL üçün səciyyəvi olan operatorlar haqda bu qədər. Bu sadə sorğular üzrə gəzdik. Ümumi alt sorğuları pyrəndik. Bir addım qaldı - UNION əmri vastəsi ilə ixtiyari sorğuları birləşdirmək haqda.


Bizi dəstəkləyənlər