Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SQL Server

UNION əmrinin istifadə olunması

UNION əmrinin istifadə olunması

UNION əmri sadəcə olaraq bir neçə sorğunu bir sorğu kimi birləşdirir. Məs, aşağıdakı sorğu sifarişçi və agentləri birləşdirir:

	SELECT snum, sname
	FROM Salespeople
	WHERE city = 'Москва'

	UNION

	SELECT cnum, cname
	FROM Customers
	WHERE city = 'Москва'

Nəticə:

	snum sname       
	----- ------------------ 
	2001 ТОО Рога и копыта 
	1001 Иванов    

UNION əmrinin istifadəsi üçün iki qaydadan istifadə edilir.

 • Bütün sorğularda sütunların ardıcıllığı eyni olmalıdır.
 • Verilənlərin tipləri uyğun gəlməlidirlər.

Tiplərin uyğunluğu sadə təyin olunur.

Sütundakı verilənin tipi Nəticənin tipi
Hər iki sütun qeyd olunmuş L1 və L2 uzunluqlu char tiplidirlər. L1 və L2-dən ən böyük olan uzunluğa malik char
Hər iki sütun qeyd olunmuş L1 və L2 uzunluqlu binary tiplidirlər. L1 və L2 dən ən böyük olan uzunluğa malik binary
Bir və ya bir neçə varchar tipi L1 və L2 dən ən böyük olan uzunluğa malik varchar
Bir və ya bir neçə varbinary tipi L1 və L2 dən ən böyük olan uzunluğa malik varbinary
Hər iksi say tiplidir (smallint,moneyfloat) Verilənlərin tipi ən böyük dəqiqliklə (int=>float)

UNION avtomatik olaraq çıxışa verilən aşkar sətirləri silir. Əgər siz istəyirsiniz ki bütün sətirlər nəticəyə verilsin onda UNION ALL-dan istifadə edin.

	SELECT snum, city
	FROM Customers

	UNION ALL

	SELECT snum, city
	FROM Salespeople

Nəticə:

	snum city    
	----- ----------- 
	1001 Москва   
	1003 Одесса   
	1002 Рязань   
	1002 Бобруйск  
	1001 Лондон   
	1004 ТОМСК   
	1007 Караганда 
	1001 Москва   
	1002 Хабаровск 
	1003 Караганда 
	1004 Сочи    
	1007 Красноярск 

UNION ilə nəticəni sıralamaq ümün ORDER BY-ı istifadə etmək olar. Bu vaxt ORDER BY, UNION-dan çıxan yalnız axırıncıdan sonrakı sorğunu göstərir.

	SELECT a.snum, sname, onum, 'Наибольший на ',odate
	FROM Salespeople a, Orders b
	WHERE a.snum = b.snum AND
	  b.amt = (
	    SELECT MAX(amt)
	    FROM Orders c
	    WHERE c.odate = b.odate
	  )

	UNION

	SELECT a.snum, sname, onum, 'Наименьший на ', odate
	FROM Salespeople a, Orders b
	WHERE a.snum = b.snum AND
	  b.amt = (
	    SELECT MIN(amt)
	    FROM Orders c
	    WHERE c.odate = b.odate
	  )

	ORDER BY 3

Nəticə:

	snum sname  onum         odate    
	----- ------- ----- -------------- ----------- 
	1007 Шилин  3001 Наименьший на 1999-10-03 
	1002 Петров 3005 Наибольший на 1999-10-03 
	1002 Петров 3007 Наименьший на 1999-10-04 
	1001 Иванов 3008 Наименьший на 1999-10-05 
	1001 Иванов 3008 Наибольший на 1999-10-05 
	1003 Егоров 3009 Наибольший на 1999-10-04 
	1002 Петров 3010 Наименьший на 1999-10-06 
	1001 Иванов 3011 Наибольший на 1999-10-06 

3 sadəcə olaraq çıxış sütununun nömrəsidir. Yazıları bu cür sadə sıralamaq olar, yəni ki UNION-u istifadə edərkən sütunların adları ixtiyari cür görünür.

İndi siz ixtiyari sayda soröunu birləşdirməyi bacarırsınız. Əgər sizdə müxtəlif istifadəçilərə aid olan bir-neçə cədvəl varsa, uyğunlaşma eyni cür qarışdırılır və sıralama üsuluna malikdir.

Bununla da suallar haqqında olan sorğunu qurtardıq. Növbəti addımda məlumatların cədvələ necə daxil olması, cədvəllər əsasən necə yaradılır və buna aid olan digər məlumatlar öyrənəcəksiniz. Sorğulara əsasən digər əmrlərdə rast gəlinəcək. Növbəti addım yazıların yerlləçdirmə, dəyişmə və pozulmasına aid olacaq.


Bizi dəstəkləyənlər