Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SQL Server

VB-nin yaradılması və pozulması

VB-nin yaradılması və pozulması

SQL Serverdə verilənlər bazası diskdə sadə fayl şəklində saxlanılırlar. Minimum kimi hər bir VB üçün iki: *.mdf və *.ldf faylları lazım gəlir. Birincidə verilənlərin özləri ,cədvəllər, indekslər qorunur., ikincisində isə transaction log yerləşir, burada VB-də məlumatların bərpası üçün lazım olan məlumat yerləşir. 

VB-ni necə yaratmaq olar? Bunu iki üsul ilə etmək olar. 
 

 • SQL Server Enterprose Manager-i istifadə etməklə.
 • SQL dilini və CREATE DATABASE operatorunu istifadə etməklə.

İlk üsul sadə və görünəndir. İkinci üsul sizin məşhur MS SQL Server məhullarının məşhurluğu ilə rahatdır, harad ki VB-ni yaratmaq üçün bir necə düyməni sıxmaq lazım deyil.
 

SQL Server Enterprise Manager -dən istifadə edilməsi

 1. Kompüterinizə Administrator istifadəçisi və ya Administrator lokal qrupuna daxil olan hər hansı bir istifadəçi kimi daxil olun.
 2. SQL Server Enterprise Manager-i işə salın.
 3. Öz SQL server qrupunuzu açın. Sonra öz SQL Serverinizi açın (açmaq - Enterprise Manager ağac obyektlərində "+" işarəsinə sıxmaq deməkdir).
 4. Öz Serverinizə maus ilə sıxın
 5. Tools menyusundan Wizards... bölməsini seçin. Açılmış ölmədən Database bölməsini açın, Create Database Wizard-a sıxın və OK düyməsini basın. Ekranda VB-ni yaradan "sehirbaz" pəncərəsi çıxacaq. "Next"-i sıxırıq.
 6. Bu addımda "Sehirbaz" sizdən VB-nin adı haqqında maraqlanacaq, həmçinin sizin diskdə onun yerləşdirilməsi haqqında da maraqlanacaq :) Qısa desək faylın adını və *.mdf və *şldf faylların yerləşəcəyi ünvanı vermək lazımdır (kiril fontlarından istifadə etmək olmaz). Mən onu SQLStepByStep adlandırdım və növbəti addımlarda da bu addan istifadə edəcəyəm
 7. İndi sizdən VB-nin başlanğıc ölçüsünü və verilənlərin yadda saxlanılması üçün faylın adını daxil etmək lazımdır. Sizə eksperiment üçün lazım olacaq ölçünü qeyd edin. IMHO, 5Mb bəs edər. Faylın adı da ixtiyaridir. Məs: Mən SQLStep verdim.
 8. Bu addım "VB-nin ölçüsünün təyini" adlanır, yəni VB-nin ölşüsünün məlumatları ora daxil edərkən necə təyin etmək tələb olunur. İki növ xassə qrupu verilib: 
  Do not automatically grow the database files - VB-nin fayllarının ölçüsünün avtomatik artmasına icazə vermir. 
  Automatically grow the database file - VB-nin fayllarının ölçüsünün avtomatik artması, susmaya görə təyin olunub. Qoy belə də qalsın.

  Faylların avtomatik artması zamanı VB-nin artma sürətini Meqabayt və ya faizlə vermək olar.(susmaya görə 10% durur). Bundan başqa VB-nin maksimal sonlu və ya sonsuz etmək də olar (susmaya göra sonsuzdur). Verilmiş xassənin VB-nin intensivliyi və xassəsindən aslı olaraq seçmək olar, yəni: sizin dəqiq məsələdən aslıdır. Qayda kimi bu xassələrə növbəti addımlarda optimala aid olan bölmədə baxacağıq.
   
 9. Faylların xassələrini təyin etdik, indi isə loqların xassələrinə baxaq. Onlar da eynidirlər. Log faylın adını VB-nin faylının adından fərqli ad daxil edin, sadaca olaraq ona Log daxil edin.
 10. "Next"-i sıxın və son nəticəyə baxmaq olar. Əgər hər şey normasındadırsa onda "Finish" düyməsini sıxın və VB yaranacaq. Bunun haqqında siz məlumat alacaqsınız, sonra maintenance plan yaradılması haqqında təklif olacaq bu bizə hələm lazım deyil, ona görə də vaz keçirik.

CREATE DATABASE operatorunun istifadə olunması.

CREATE DATABASE operatoru bizim yuxarıda dediyimiz bütün əməliyyatları təkrar edə bilər. Əslində Enterprise Mamager bizim seçdiyimiz bölmələri "tərcümə" edib SQL Server-ə göndərdi. Demək olar ki Enterprise Maneger-in bütün funksiyaları burda da eyni cür realizə olunur: istifadəçidən verilənlər soruşulur, operatorlar SQL dilinə (hansı ki biz o biri dərslərə də baxacağıq) formalaşırlar və SQL Serverə realizə üçün göndərilirlər, nəticələr isə istifadəçilərə gostərilir.

CREATE DATABASE operatorunun sintaksisinə yaxından fikir verək.
 

CREATE DATABASE database_name
[ON
  { [PRIMARY] (NAME = logical_file_name,
    FILENAME = 'os_file_name'
    [, SIZE = size]
    [, MAXSIZE = max_size]
    [, FILEGROWTH = growth_increment] )
  } [,...n]
]
[LOG ON
  { ( NAME = logical_file_name,
    FILENAME = 'os_file_name'
    [, SIZE = size] )
  } [,...n]
]
[FOR RESTORE]

FILENAME - VB-nin yerləşəcəyi faylın dəqiq ünvanı, SQL Serverin yükləndiyi kompüterin lokal diskin ünvanı verilməlidir. 

SIZE - hər bir faylın başlanğıc ölçüsü Mb ilə. 

MAXSIZE - faylın maksimal ölçüsü, əgər qeyd olunmayıbsa onda ölçü sonsuzdur. 

FILEGOWTH - faylın artması, Mb(susmaya görə) və ya faizlə(yəni ki rəqəmə % əlavə olunur) verilir, 0 dəyişəni faylın artmasını qadağan edir. 

İndi Bazanın necə yaradılmasına baxaq:
 

CREATE DATABASE SQLStepByStep
ON
	PRIMARY (NAME=SQLStepData, 
	FILENAME='c:\mssql7\data\sqlstep_data.mdf', 
	SIZE=5, 
	MAXSIZE=10,
	FILEGROWTH=10% )
LOG ON (
	NAME=SQLStepLog,
	FILENAME='c:\mssql7\data\sqlstep_log.ldf', 
	SIZE=1, 
	MAXSIZE=5,
	FILEGROWTH=1
	)

Bunu yoxlamaq üçün Query Analyzer-i işə salın - SQL sualların yerinə yetirilməsi üçün çox xeyirli utilitdir.Öz serverinizə qoşulun və giriş pəncərəsində bu əmrləri daxil edin. Sualı realizə üçün göndərin (F5 və ya Ctrl-E və ya mausun göstəricisi ilə yaşıl düyməyə sıxın). Hər şer realizəyə gedəcək və sonda VB-nin uğurla yaradılması haqqında məlumat çıxacaq (və ya yox). 

Bizim bu qədər yaratdığlarımızı pozmaq da olar. VB-nin pozulması çox asandır, necə deyərlər "sökmək tikmək deyil". SQL operator. 
 

DROP DATEBASE <VB-nin adı> 

Query Analyzer-də yığılır və realizəyə göndərilir. Fyuuu və sonda Baza yoxdur.
Enterprise Manager-də Bazanı seçin və mausun sağ düyməsini sıxıb açılan pəncərədən "Delete" seçin və .... hər şey itdi.

Növbəti addımda biz cədvəllərin yaranmasına, Transact-SQl verilənlərinə baxacağıq.


Bizi dəstəkləyənlər