Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DƏRS HAQQINDA

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokollar cəmi şəbəkələrdə istifadə olunan müxtəlif dərəcəli DOD qarşılıqlı şəbəkə təsiri göstərən modelə əsaslanmış, şəbəkə protokolları dəstidir. Protokollar bir biri ilə stekdə (stack) işləyirlər bu o dəməkdir ki, səviyyəcə daha yuxarıda yerləşən protokol, inkapsulyasiya mexanizmini tətbiq etməklə bir qədər aşağı səviyyədə yerləşən protokolun üzərində işləyir


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Giriş

TCP/IP modelinin dərəcələri üzrə protokolların bölgüsü

Fiziki dərəcə

Şəbəkə dərəcəsi

Nəqliyyat dərəcəsi

Tətbiqi dərəcə


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİBizi dəstəkləyənlər