Menu

Daxil olun Qeydiyyat

TCP IP

TCP/IP modelinin dərəcələri üzrə protokolların bölgüsü

TCP/IP modelinin dərəcələri üzrə protokolların bölgüsü

1) Tətbiqi (application) - "7 dərəcə" Məsələn, HTTP, FTP, DNS (TCP üzərində işləyən RIP UDP və BGP, şəbəkə dərəcəsinin bir hissəsidir.)
2) Nəqliyyat (transport) - Məsələn, TCP, UDP, RTP, SCTP, DCCP (OSPF oxşar marşrutlaşdırma protokolları, IP üzərində işləyən şəbəkə dərəcəsinin bir hissəsidir.)
3) Şəbəkə (internet) - TCP/IP üçün bu IP (IP)-dir. (ICMP və IGMP kimi köməkçi protokollar, IP üzərində işləyir, lakin şəbəkə dərəcəsinə aid edilir; ARP protokolu, fiziki dərəcə üzərində işləyən müstəqil köməkçi protokol hesab olunur.)
4) Fiziki (physical) - Məsələn, fiziki mühit və informasiyanın kodlaşdırılması prinsipləri, T1, E1.


Bizi dəstəkləyənlər