Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Visual Basic

Visual Basic barədə qısa məlumat

Visual Basic barədə qısa məlumat

İlk vizual proqram dili Visual Basic idi. Bu proqramlaşdırma dilinin 1993-cü ildən yaradılmasına baxmayaraq, hal-hazırda da ən müasir proqramlaşdırma dillərindən biridir.
Visual Basic-i yüklədikdə ekranda 4 pəncərə açılır. Onlar aşağıdakılardır:

1) Menu. Bu pəncərəyə "əsas pəncərə" də deyirlər. İstifadə olunacaq komponentlər bu pəncərədə yerləşir.

2) Form. Bu pəncərə gələcək proqramın görünüşünü göstərir.

3) Properties. Form üzərində yerləşən hər bir elementin xarici görünüşü bu pəncərədə müəyyən oluna bilər.

4) Code Editor. Bu pəncərədə isə, proqramın mətni yazılır. Code Editor və Form pəncərələri arasında böyük əlaqə var. Belə ki, Form üzərində edilən hər bir dəyişiklik Code Editor-da özünü biruzə verir və əksinə.

Bütün proqramlaşdırma dilləri kimi, Visual Basic proqramlaşdırma dilinin də çox böyük imkanları vardır. Bu imkanların ən əsaslarından biri, Verilənlər Bazası ilə əlaqədardır.


Bizi dəstəkləyənlər