Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Word

Cədvəl daxilində mətnin istiqamətinin dəyişdirilməsi

Cədvəl daxilində mətnin istiqamətinin dəyişdirilməsi

 Cədvəllərdə bəzən xanalar ensiz olduğu üçün verilənləri yerləşdirmək çətin olur. Lazımi xanaları qeyd edin. Cədvəllər və haşiyələr "Tables and Borders" alətlər lövhəsində Mətnin istiqamətini dəyişmək "Change Direction" düyməsini basın. Hər dəfə bu düymə üzərində mausun sol düyməsini basdıqda mətnin istiqaməti şaquli aşağı, şaquli yuxarı və ya üfiqü istiqamətlərdə çevrilir. 


Bizi dəstəkləyənlər