Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Word

Cədvəllərin çəkilməsi

Cədvəllərin çəkilməsi

 

Cədvəlin çəkilməsi "Draw Table" düyməsinin köməyilə də cədvəl çəkmək olar. Cədvəlin çəkilməsi "Draw Table" düyməsini aktivləşdirin. Cədvəl çəkmək üçün alət aktivləşdikdə mausun kursoru artıq qələmə çevrilir. Mausun düyməsi sıxılı vəziyyətdə cədvəli çəkin. Cədvəlin çəkilməsini tamamladıqdan sonra yenidən alətlər lövhəsində Cədvəlin çəkilməsi "Draw Table" düyməsini basaraq bu əmri söndürün.

Sətr və sütunların xətlərinin silinməsi üçün Cədvəllər və sərhədlər "Tables and Borders" alətlər lövhəsində olan Pozan "Eraser" düyməsi istifadə edilir. Pozanı "Eraser" mauzun sol düyməsi sıxılı vəziyyətdə silinəcək sətr və sütunların xətləri boyunca gəzdirin. Gördüyünüz kimi, müvafiq sətr və sütun silindi. 


Bizi dəstəkləyənlər