Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Word

Səhifələrin sadalanması

Səhifələrin sadalanması

 

Əgər sizin sənədinizin məzmunu bir səhifədən çox olarsa, yəqin ki siz səhifələri sadalamaq istərdiniz. Bunun üçün Yerlşdirmək "Insert" menyusunda Səhifələrin sadalanması "Page Number" əmrini basın. Mövqe "Position" sahəsində oxu basın və açılmış siyahıda ya Səhifənin yuxarısında "Top of page" ya da Səhifənin aşağısında "Bottom of page" variantını seçin. Düzlənmə "Align" sahəsində oxu basın və mərkəzdən düzlənməni "Center" seçin. Əgər birinci səhifədə nömrə lazım deyilsə Birinci səhifədən göstərmək "Show number of First Page"sahəsini ləğv edin. OK-i basın. Gördüyünüz kimi, nəticədə birinci səhifədən başqa bütün səhifələr sadalanacaq. 


Bizi dəstəkləyənlər