Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Word

Sənədin açılması

Sənədin açılması

Ms Word pəncərəsini açın.

Yaradılmış sənədi ekrana çağırmaq üçün Standart "Standard" alətlər lövhəsində Açmaq "Open" düyməsini basın. Ekranda Açmaq "Open" dialoq pəncərəsi yaranacaq. Bu pəncərə açılacaq qovluq və sənədi seçməyə imkan verir. Bunun üçün Baxmaq "Look in" sahəsində oxu basın və sərt diski qeyd edin. Qovluq siyahısında lazımi qovluqda mausun sol düyməsini 2 dəfə basın. Açılan qovluqda istənilən faylı seçib üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə basın. Beləliklə Wordün işçi sahəsində sənəd görünəcək. 


Bizi dəstəkləyənlər