Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Word

Sütunların eninin və sətirlərin hündürlüklərinin düzləndirilməsi

Sütunların eninin və sətirlərin hündürlüklərinin düzləndirilməsi

 

Hər şeydən əvvəl lazımi sətr və ya sütunları qeyd edin. Sütunların eninin bərabərləşdirilməsi üçün Cədvəllər və haşiyələr "Tables and Borders" alətlər lövhəsində Sütunların eninin eyniləşdirilməsi "Distribute Columns Evenly" düyməsini basın. Sətirlərin hündürlüklərinin bərabərləşdirilməsi üçün Cədvəllər və haşiyələr "Tables and Borders" alətlər lövhəsində Sətirlərin hündürlüklərinin eyniləşdirilməsi "Distribute Rows Evenly" düyməsini basın. Gördüyünüz kimi, sətirlərin hündürlükləri və sütunların eni müvafiq olaraq düzləndi. 


Bizi dəstəkləyənlər