Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Word

Xanaların birləşdirilməsi və bölünməsi

Xanaların birləşdirilməsi və bölünməsi

 

Xanaların birləşdirilməsi üçün birləşdirilməsi nəzərdə tutulan xanalar qrupunu qeyd edin. Cədvəllər və haşiyələr "Tables and Borders" alətlər lövhəsində Xanaları birləşdirmək "Merge Cells" düyməsini basın. Beləliklə 1-ci sətrdə bütün xanalar birləşdi.

Xanaların bölünməsi üçün bölünəcək xanalar qrupunu qeyd edin. Cədvəllər və haşiyələr "Tables and Borders" alətlər lövhəsində Xanalara bölmək "Split Cells" düyməsini basın. Açılmış dialoq pəncərəsində sütunların sayı "Number of Columns" sahəsində lazımi sütun sayını göstərin. OK-i basın. 


Bizi dəstəkləyənlər