Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Qurğular

DƏRS HAQQINDA

Kompüter qurğuları — İlk dəfə Blez Paskal (Fransa) 1642-ci ildə cəmləyici maşın hazırlamışdır. 1673-cü ildə Vilhelm Leybnis (Almaniya) hesab əməllərini yerinə yetirən mexaniki arifmometr yaratmışdır. 1830 - cu ildə Çarlz Bebic (İngiltərə) proqramla işləyən hesablama maşını (analitik maşın) yaratmağa cəhd göstərmişdır. Bebicin ideyaları sonralar universal kompüterlərin yaradılmasının əsasını qoymuşdur. 1930-cu ildə A.Turinq (İngiltərə) və E. Post (ABŞ) tərəfindən universal kompüterlərin yaradılmasının nəzəri əsasları inkişaf etdirilmişdir. Müasir kompüterlərin əsas iş prinsipləri XX əsrin 40-cı illərində Amerika alimləri Con Fon Neyman, Q.Qoldsteyn və A.Beris tərəfindən verilmişdir. Həmin prinsiplər 1946-cı ildə ABŞ-da elektron lampalı elementlərdə ENİAK adlı universal kompyuterin yaradılması ilə həyata keçirilmişdir. Bu tarix müasir kompüter texnikasının yaranma tarixi hesab olunmuşdur. EHM-lər inkişaf tarixinə uyğun olaraq aşağıdakı mərhələlərdən keçmişdir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Monitor

Printer

Plotter

Skanner

Mikrofon

Speaker

Siçan

Klaviatura

Flash Disk

IrDA (Infrared Data Association) Sensor

Costik (Joystick)

Veb kamera

İşıq qələmi

Modem

TV Tuner

Barcode Reader

Passport Reader

Digər


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

Adil Əliyev
ADİL ƏLİYEV
Samsung ElectronicsRƏY VER

Bizi dəstəkləyənlər