Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Qurğular

Barcode Reader

Barcode Reader

  

Barcode Reader – adından göründüyü kimi barkodları oxumaq üçün bir qurğudur. Barkod Reader-in əsas hissəsini işıq mənbəyi, linza və optik impulsları elektrik impulslarına çevirmək üçün olan fotokonduktor təşkil edir. Müasir barkodlar oxuduğu məlumatı emal edib şəkil formatında kompüterə göndərir. Sonra müvafiq proqram təminatı həmin barkodda yerləşən məlumatı oxuyur. Haqqında danışdığımız barkodlar birölçülü barkodlardır. Bu cür Barcode Reader-lərə mağazalarda rast gələ bilərik. Birölçülü barkodlarda yalnız sütunlar üzrə məlumat yerləşir. Sətirlərin uzunluğu heç bir rol oynamır.   


Bizi dəstəkləyənlər