Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Qurğular

Costik (Joystick)

Costik (Joystick)

Costik (Joystick) – Costik əsasən nəqliyyat vasitələrinin simulyatorlarını idarə etmək üçün xarici qurğudur. Əsasən oyunlarda, gəmi, vertolyot, təyyarə və s. simulyatorlarında maşını idarə etmək üçün istifadə olunur. Costikləri iki yerə bölmək olar:
Diskret costiklər işləyən zaman iki siqnal göndərə bilir "0" və "1". Bu tip costiklər demək olar ki, hal-hazırda işlədilmir.
Analoq costiklər siqnal 0-dan yuxarı, tutacağın əyilmə bucağından asılı olaraq bir çox qiymətlər ala bilər.
Costiklər ailəsinə daxil edilən sükan da mövcuddur. Avtomobil simulyatorlarında maşını idarə etmək üçündür.


Bizi dəstəkləyənlər