Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Qurğular

Digər

Digər

DVD-ROM, CD-ROM, ZIP Drive, Floppy Disk sürücüləri, Sərt Disk sürücüsü kompüterin daxili qurğusu olduğu kimi, onların xarici qurğu şəklində olan variantları da vardır.

Bunlardan başqa mağazalarda USB Lampa, USB Vintelyator, USB Akvarium, hətta USB Külqabı və s. kimi qurğular görə bilərik.

Saydığımız qurğularla kompüterlərin xarici qurğuları bitmir. Müasir texnologiya inkişaf etdikcə, tələbat yarandıqca yeni qurğular yaradılır. Bu qurğuları tələbələr və məktəblilər də yarada bilər. Əsas həmin qurğunu qoşacağımız portun (və ya slotun, məqsədimizdən asılıdır.) arxitekturasını öyrənib həmin port vasitəsi ilə həmin qurğu və qurğunu idarə edəcək proqram təminatı arasında əlaqə yaratmaqdır və qurğunu düzgün yığmaqdır.


Bizi dəstəkləyənlər