Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Qurğular

Flash Disk

Flash Disk

Flash Disk - FlashDisk USB vasitəsi ilə kompüterə qoşulan xarici qurğudur. Məlumat daşımaq üçün istifadə olunur. Bunun Floppy disk və CDROM disklərindən fərqi məlumatın EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory ) tipli mikroçipdə yerləşməsidir, bu da Floppy disklə müqayisədə daha çox məlumatı yerləşdirməyə imkan verir.


Bizi dəstəkləyənlər