Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Qurğular

İşıq qələmi

İşıq qələmi

İşıq qələmi – İşıq qələmi adi qələmə oxşar bir qurğudur. Kompüterlə birləşdirilir və onun vasitəsi ilə monitorda yazı yazmaq olur. Qələmlə monitorda "yazdıqda" qələmin ucundakı fotoelement vasitəsi ilə onun olduğu nöqtənin parlaqlığının dəyişməsi qeyd olunur və xüsusi proqram təminatı onun koordinatlarını hesablayır. Sonra lazım olan əməliyyatı icra edir.
 


Bizi dəstəkləyənlər