Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Qurğular

Mikrofon

Mikrofon

Mikrofon – mikrofonu məhz kompüterin xarici qurğusu kimi qələmə vermək düzgün olmazdı. Çünki kompüter üçün istifadə etdiyimiz mikrofon bütün səs qurğularında istifadə olunan eyni mikrofondur. Onun iş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanıb. Bunun rəqəmli formatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Mikrofonla kompüterə məlumat (səs) – elektromaqnit dalğalarının ötürülməsi səs kartı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Səs kartı səsi tezliklərə görə rəqəmli formata salır.
 


Bizi dəstəkləyənlər