Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Qurğular

Plotter

Plotter

Plotter – Plotter şəkilləri, çertyojları, sxemləri, xəritələri yüksək dəqiqliklə çap etmək üçün qurğudur. Ona görə də, çox keyfiyyətli olur.
Plotter kompüterə LPT portu vasitəsi ilə qoşulur.


Bizi dəstəkləyənlər