Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Qurğular

Speaker

Speaker

Speaker – mikrofon haqqında dediklərimizi speaker-ə də aid etmək lazımdır. Burada da səsin çıxması səs kartı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Rəqəmli məlumat səs kartına ötürülür və səs kartında həmin səs elektromaqnit dalğaları şəklində speaker-ə gəlir və həmin dalğalar təqribən 20-20000Hz diapozonunda olduqda biz onu eşidirik.


Bizi dəstəkləyənlər