Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xarici Qurğular

Veb kamera

Veb kamera

Veb kamera - adından göründüyü kimi, internetdə istifadə etmək üçün kameradır. Çox ucuz başa gəlir. Məlumat isə, o qədər də keyfiyyətli olmur. Lakin internet vasitəsi ilə tez ötürmək üçün elə bu cür lazımdır. Çünki təsvirlərin keyfiyyətli alınması üçün kamera keyfiyyətli olmalıdır. Bu isə kameranın qiymətinin bir az baha olması deməkdir. İkinci tərəfdən isə, keyfiyyətli məlumatın həcmi böyük olur, ona görə də, internet vasitəsi ilə videotəsvirin ötürülməsi çətinləşir.


Bizi dəstəkləyənlər