Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Onlayn Dərsliklər

Biliklərinizi artırmaq üçün texniki sahədə 50-dən çox dərsliklər.

  • C++   Proqramlaşdırma   Dili

    C++ Proqramlaşdırma Dili

    Dördüncü buraxılış C++ proqramlaşdırma dili kitabının növbəti dördüncü buraxılışında hamınızı xoş gördük. Bu buraxılışda əvvəlki buraxılışda olmayan bir çox yeni başlıqlar əlavə olundu, mövcud olanların isə mətn və kod hissələrində bəzi dəyişikliklər edildi. O cümlədən fayllarla iş, siyahılar bölmələrini əlavə etdik. Makroslar, OYP nin mövcud bölmələri təkmilləşdirilib.

    Addımlar: 192