Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Alman dilini öyrənənlər üçün 2 sertifikatlaşdırma testi...

Alman dilini öyrənənlər və ya yaxşı bilənlər üçün İlkin və Orta səviyyədə sertifikatlaşdırma testləri əlavə edildi.

Bizi dəstəkləyənlər