Menu

Daxil olun Qeydiyyat

C# nümunələrdə videodərslikləri...

İlk Addımlar saytının yeni versiyasının xoda düşməsində böyük rolu olmüş Azər Abbasovun göndərdiyi C# proqramlaşdırma dilinin nümunələrdə olan video dərslikləri əlavə edildi.

Bizi dəstəkləyənlər