Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əhməd Sadıxov-dan C++ın Əsasları mövzusunda Sertifikatlaşdırma testi...

İlk Addımlar saytının müəllifi Əhməd Sadıxovun tərtib etdiyi C++ın əsasları mövzusunda sertifikatlaşdırma testi əlavə edildi.

Bizi dəstəkləyənlər