Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML və CSS Sertifikatlaşdırma testi

Marağın və tələbatın çox olduğu bir zamanda sizə bir-birindən fərqli sertifikatlaşdırma testlərini təqdim edirik. Növbədə sizə informasiya texnologiya sahəsində özünü yoxlamaq istəyənlər üçün HTML və CSS testini  təqdim edirik. Sayı 20-dən çox olan testləri cavablandırmaqla siz yeni addımlara doğru irəliləyə bilərsiniz. Testi, saytın təsisçisi Rəşad Əliyev tərtib edib.

Bizi dəstəkləyənlər