Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sosial əlavələr mövzusunda videodərslər...

Arif Cavadov-un hazırladığı "Sosial əlavələr" mövzusu adı altında Məni dostluqdan kim silib?; Blog açmaq; Bloga yazı, link, video əlavə etmək; İngilis dilindən söz öyrədən proqram. video dərslikləri əlavə edildi.

Bizi dəstəkləyənlər