Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İqtisadçılar üçün kitab

İqtisadi Araşdırmalar və tədris mərkəzi (İATM) tərəfindən nəşr olunan “Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş” kitabı İlk Addımlar akademiyasında tədris olunan “Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları” kursunda əsas istifadə olunan vəsaitlərdən biridir. Bu kitabda beynəlxalq uçot və hesabat haqqında ümumi anlayış, beynəlxalq uçotun nəzəri- metodoloji əsasları, maliyyə hesabatı ilə tanışlıq, maliyyə hesabatının hazırlanması mərhələləri, mənfəət vergisinin uçotu, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, maliyyə hesabatının təhlili mövzuları və həll etmək üçün müxtəlif məsələlər var. Vəsaitdə həmçinin “Beynəlxalq mühasibat uçotu və hesabatı”na dair terminaloji lüğət də yerləşdirilib.  Xatırladaq ki, “Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları” kursunda bütün dərslər bu kitab vasitəsilə keçirilir.

Kitabın qiyməti 15.00 manatdır. Əldə etmək istəyənlər İlk Addımlar Akademiyasının ofisindən həmçinin İATM-ofislərindən əldə edə bilərlər.

Bizi dəstəkləyənlər