Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Pascal videodərsliyində yenilənmə

İlk Addımlar tədris portalının müəllifi Şamxal Bayramovun hazırladığl "Pascal" video dərsliyinə yeni əlavələr olundu.

Bizi dəstəkləyənlər