Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İlk addımlarda 2 yeni dərslik !

Saytımıza 2 yeni dərslik əlavə edilmişdir! Bunlardan biri Zabil İbayevin Java8, digəri isə Əhməd Sadıqın C++ Proqramlaşdırma dili dərsliyinin 4-cü nəşridir. Dərsliklər bölməsinə daxil olaraq hər iki dərslikdən istifadə edə bilərsiniz.

Bizi dəstəkləyənlər